Öğrenci Koçluğu

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR ?

Öğrenci Koçluğu, öğrencinin eğitim hayatı süresince okul, aile ve özel yaşamındaki farkındalığı arttırarak potansiyel kaynaklarını keşfetmesi ve bu var olan potansiyeli ortaya çıkararak hedeflerine cheap replica watches from china odaklanan şimdi ve gelecekle ilgili süreç odaklı bir gelişim yolculuğudur.Öğrencilerin; gerçek kimliklerini, yeteneklerini, isteklerini, amaçlarını, hedeflerini tespit etmelerinde ve sosyal kişiliklerini oluşturmalarında, farklı yan çalışmalarla desteklenmesi gerekliliğini doğurur. Motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını cheap replica watches under $50 doğru yönlendirme ve kullanma konusunda kesinlikle aile ile okul dışında başka bir yol arkadaşına ihtiyaçları vardır. Öğrenci & eğitim koçu; eğitim süresi boyunca öğrenciler için çok değerli bir yol arkadaşıdır.